Угода користувача

1.      Умови використання веб-сайту iss.km.ua

1.1.       Дана Угода користувача (далі – Угода) є офертою по використанню веб-сайту, що розміщується за url-адресою: https://iss.km.ua/ (далі – Сайт). Оферта (публічна пропозиція) здійснюється адміністрацією сайту, а акцепт – Користувачем (будь-які фізичні або юридичні особи в особі їх представників). Офертою визначаються умови використання веб-сайту Користувачем.

1.2.       Користувач – тобто будь-яка особа, що на законних підставах здійснює доступ до Сайту – зобов’язана дотримуватися чинного законодавства, зокрема щодо дієздатності (відповідно до Цивільного кодексу України). Відповідальність за дії неповнолітніх та малолітніх осіб, зокрема, але не виключно, щодо укладення правочинів – несуть їх батьки та у визначеному законом випадку – їх опікуни, піклувальники або інші особи, встановлені законом.

1.3.       Користувач зобов’язаний повністю ознайомитись з цією Угодою та прийняти її умови до моменту реєстрації на сайті або здійснення купівлі-продажу. При цьому, Користувач підтверджує, що він розуміє: у випадку здійснення будь-яких юридично значущих дій, ця Угода вважається акцептованою ним.

1.4.       У випадку незгоди з викладеними умовами в цій Угоді, Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сайту.

1.5.       Ця Угода може бути змінена або доповнена у будь-який момент Адміністрацією сайту/власником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Тим не менш, Адміністрація сайту/власник вживає доступних заходів для поінформування Користувачів про такі зміни, зокрема, шляхом спливаючих повідомлень, розсилок на електрону пошту тощо.

 

2.      Порядок використання Сайту

2.1.        Сайт надає Користувачу можливість передивлятись та завантажувати інформацію виключно у власних некомерційних цілях. Забороняється будь-яка зміна вмісту Сайту, його декомпозиція, а також будь-які інші дії, спрямовані на спотворення змісту або введення в оману інших Користувачів, Адміністрації Сайту, кримінально карані діяння, адміністративні проступки тощо.

2.2.       При реєстрації на Сайті та оформленні замовлень, Користувач погоджується та зобов’язується надати достовірну, точні та повну інформацію про себе та свої контактні дані. Адміністрація сайту/власник/постачальник товарів (послуг/робіт) не несуть відповідальність перед Користувачем або іншими особами у випадку вказання Користувачем недостовірних відомостей про себе, в тому числі внаслідок помилки.

2.3.       Відповідальність за збереження ідентифікаційних даних доступу до Сайту несе особисто Користувач.

2.4.       Користувач має право звертатись до Адміністрації сайту з питаннями, претензіями, побажаннями по поліпшенню роботи або з будь-якими іншими правомірними цілями.

 

3.      Персональні дані Користувача

3.1.   Сторони при виконанні цієї Угоди зобов’язані неухильно дотримуватись Закону України «Про захист персональнх даних». Використанням Сайту Користувач надає безумовну згоду на збір, обробку, використання, передачу, підтримку, зберігання тощо персональних даних Користувача, зокрема, пов’язану з акаунтом Користувач, з метою надання відповідних якісних послуг.

3.2.  Адміністрація Сайту зобов’язується збирати тільки ту інформацію, що є необхідною для надання послуг/виконання робіт, постачання товарів тощо.

3.3.  Адміністрація Сайту може збирати як «основні» персональні дані, такі як ім’я, прізвище, по-батькові, адреса, електрона адреса, так і «вторинні» (технічні) – файли cookies, інформація про з’єднання, системна та інша технічна інформація.

3.4.  Користувач розуміє і погоджується, що конфіденційність даних, що передаються через мережу Інтернет не герантується у випадку, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною засобів зв’язку, що перебуваються під контролем Адміністрації сайту. Остання не несе відповідальності за збитки завдані таким доступом.

3.5.  Адміністрація сайту може використовувати у будь-яких не заборонених чинним законодавством цілях будь-яку інформацію про Користувача, з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних».

 

4.      Заборони та обмеження

4.1.   При використанні Сайту, залишенні коментарів, направлення листів і скарг Адміністрації сайту тощо заборонено дії, що становлять злочини (наприклад введення в оману, заклик до повалення конституційного ладу, насильницької зміни влади тощо); дії, що є образливими по відношенню до будь-яких третіх осіб; нецензурна лайка, а також матеріали, що містять ознаки порнографічного, еротичного та сексуального характеру; «тролінг»; недозволена Адміністрацією Сайту реклама, комерційні повідомлення.

Зазначений перелік не є вичерпним.

4.2.  У випадку порушення чинного законодавства або цієї Угоди, Адміністрація залишає за собою право, а у випадках, встановлених законом – виконує свій обов’язок про повідомлення компетентних органів про такі дії Користувачів, а також вчиняє можливих заходів щодо припинення такої протиправної діяльності (видаляє/блокує інформацію, Користувачів тощо).

 

5.      Обмеження відповідальності

5.1.       Адміністрація сайту не несе жодної відповідальності за будь-які невідповідності, помилки, неточності, друкарські помилки тощо, які можуть бути у інформації, що розміщується на Сайті. Адміністрація сайту вживає всіх можливих заходів для запобігання їх виникненню та наданні повної, достовірної та точної інформації, розміщеної на Сайті.

5.2.       Інформація є динамічною структурою і може бути в будь-який час оновлена. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання Користувачем застарілої інформації з Сайту, а також неможливість Користувача отримати оновлення інформації з Сайту.

5.3.       Адміністрація сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб (в тому числі Користувача), а також за їх висловлювання і особисті думки, залишені в якості коментарів, оглядів або інший доступний на Сайті спосіб. Адміністрація сайту вживає можливих засобів для недопущення публікації протиправних або таких, що суперечать суспільній моралі відомостей та матеріалів і заявляє, що її думка може не співпадати з думками авторів згадуваних коментарів, оглядів тощо.

5.4.       Адміністрація не несе відповідальності за відомості, дані тощо, вказані Користувачем особисто.

 

6.      Порядок дії Угоди

6.1.       Дана Угода є правочином і Адміністрація сайту залишає за собою право вносити в будь-який час у неї зміни або викладати у новій редакцій повністю. Такі зміни набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті. Продовження використання Сайту Користувачем означає акцепт таких змін або Угоди у новій редакції. У випадку незгоди, Користувач зобов’язується припинити використання Сайту в повному обсязі.

6.2.       Дана Угода діє з моменту першого візиту на Сайт і діє увесь проміжок часу, протягом якого Користувач використовує Сайт.

6.3.       Сайт є об’єктом майнових та немайнових прав інтелектуальної власності Адміністрації сайту та його авторів. Порушення майнових і немайнових прав інтелектуальної власності тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

6.4.       Всі торговельні марки та назви, посилання на які або відображення яких є на Сайті є власністю їх відповідних власників.

6.5.       Всі спори, що виникають щодо виконання цієї Угоди – вирішуються в порядку, встановленим чинним законодавством України. Ним же і регулюються умови цієї Угоди.

 

Захист персональних даних

Користувач, здійснивши реєстрацію на сайті або будь-яким чином зазначивши свої персональні дані в системах/підсистемах/сервісах тощо Сайту, які цього потребують – цим надає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Власник сайту має право у будь-який не заборонений законом спосіб використовувати ці дані, а Користувач погоджується з цим.